Cilj naše kompanije i kulture su dobre priče koje imamo sa našim kupcima! Ovo je samo nekoliko na koje smo ponosni!

REFERENCA

Informacioni sistem za hidrologiju i meteorologiju (automatske stanice)

Agencija za vodno područje rijeke Save je naš klijent više od 15 godina, u ovom periodu zajedno smo radili implementirali sistem za monitoring vodnog područja Krajine i slivova rijeke i Une i Sane. Tokom ovog perioda smo uspješno instalirali, i do danas održavamo sistem od više od 40 automatskih stanica.
Ambasada(17)
REFERENCA

Agencija za vodno područje Jadranskog mora

Agencija za vodno područje rijeke Save je naš klijent zadnjih 15 godina. Tokom ovog perioda smo uspješno instalirali, i do danas održavamo sistem od 25 automatskih stanica.
Bridge Neretva River Bosnia And Herzegovina Mostar 1993 (1)
REFERENCA

Sistem hidrološkog monitoringa

Elektroprrivreda BiH je najveća energetska kompanija u BiH, kompletan sistem za praćenje protoka vode i meteoroloških podataka je zasnovan na našoj oprema i softveru.
Rectangle 561@2X
CESTE FEDERACIJE BiH

Cestovne meteorološke stanice i softver za prognozu i praćenje

Implementacija sistema nadzora cesta imala je veliki utjecaj na održavanje cesta u Federaciji BiH. Instalacijom meteoroloških stanica i softverom za prognozu sada je moguće napraviti 12-satnu prognozu za strateške lokacije.
IMG 20200820 114709
REFERENCA

Sistem hidrološkog i meteorološkog monitoringa

Federalni hidrometeorološki zavod za hidrologiju i meteorologiju je naš dugogodišnji klijent. Naša kompanija je zadužena za isporuku i montažu njihove opreme za hidrološke i meteorološke stanice.
3E3c2a42 Bee8 4319 839A 4A8256a52ac3
REFERENCA

Republički hidrometeorološki zavod RS

Republički hidrometeorološki zavod RS je naš dugogodišnji klijent. Naša kompanija je zadužena za isporuku i montažu njihove opreme za hidrološke i meteorološke stanice.
IMG 6749 (2)