• Hidrologija
  • Meteorologija
  • Podaci i data loggeri

Hidrologija

Nivo vode, protok i kvalitet vode
PLS

OTT PLS - Pressure Level Sensor

OTT PLS mjeri nivo vode, dubinu do vode ili pritisak pomoću integrisanog kontrolera i keramičke ćelije za merenje pritiska.
PDF
RLS

OTT RLS

OTT RLS je beskontaktni radarski senzor nivoa s pulsnom radarskom tehnologijom.
PDF
OTT Eco Log

OTT ecoLog 1000 Water Level Logger

OTT ecoLog 1000 je samostalni, ćelijski mjerač nivoa podzemne vode za mjerenje nivoa i temperature vode.
PDF
OTT SVR 100

OTT SVR 100

OTT SVR 100 je jednostavan, beskontaktni, kompaktni radarski senzor brzine površinske vode. Dizajniran za mjerenje protoka u otvorenim kanalima i rijekama gdje su kontinuirano potrebni pouzdani podaci o brzini, tokom poplava ili perioda visokih koncentracija suspendiranih sedimenata.
PDF
MF Pro

OTT MF pro - Water Flow Meter

OTT MF Pro je elektromagnetni mjerač struje za ekonomično mjerenje protoka. Koji korisniku omogućava lako korištenje i održavanje.
PDF
Ffe144b59c409587b4c9211fb31afdfe M

NON-CONTACT DISCHARGE RADAR RQ-30 / RQ-30A

RQ-30 je senzor za kontinuirano mjerenje proticaja rijeka, otvorenih kanala i kanala sa poznatim profilom poprečnog presjeka. Senzor koristi inovativnu radarsku tehnologiju za mjerenje brzine, nivoa vode i protoka.
PDF
RP 30

RADAR PROFILER RP-30

Mobilnim mjernim uređajem RP-30 (Radar Profiler) kreira se profil površinske brzine iz rijeka i kanala i zajedno sa podacima o poprečnom presjeku rijeke i vodostaju određuje proticaj. - Veoma koristan mjerni uređaj posebno za upotrebu u uslovima poplava.
PDF
HL4

Hydrolab HL4 Multiparameter Sonde

Hydrolab HL4 je nova generacija multiparametarske sonde za kvalitet vode iz OTT Hydrometa. Instrument radi ispravno i brzo otklanja problem.
PDF

Meteorologija

Praćenje kiše, snijega, temperature, vlažnosti
WS Serija

Lufft WS Series – Compact Weather Sensors

U zavisnosti od verzije, nova porodica uređaja nudi sledeće mijerne komponente: • Ultrazvučni anemometar sa elektronskim kompasom • Senzor temperature • Kapacitivni senzor za relativnu vlažnost • Senzor barometarskog pritiska • Senzor globalnog zračenja (CMP3) • Senzor za tečne padavine (sistem za balansiranje nagiba ) • Senzor za tečne i čvrste padavine (Dopler radar)
PDF
Ventus

Ventus-Ultrasonic Wind Sensor

Precizni senzor vjetra koristi diferencijalnu metodu vremena rada za određivanje brzine i smjera vjetra. Pruža izlaz za trenutne vrijednosti, vektorske i skalarne srednje vrijednosti, maksimalni udar vjetra i smijer vjetra, maksimalne/minimalne vrijednosti i virtualnu temperaturu.
PDF
Pluvio2l

OTT Pluvio² L – Weighing Rain Gauge

OTT Pluvio² L je mjerač padavina za sve vremenske prilike koji koristi superiornu tehnologiju zasnovanu na težini za mjerenje količine i intenziteta kiše, snijega i grada.
PDF
Csm Precipitation Rainfall Present Weather Parsivel 2 OTT 34 Aaff73a588

OTT Parsivel² - Laser Weather Sensor

OTT Parsivel² je moderan laserski disdrometar za sveobuhvatno mjerenje svih vrsta padavina. Parsivel² bilježi i veličinu i brzinu padajućih čestica, svrstavajući ih u jednu od 32 odvojene klase veličine i brzine.
PDF
E9432fccf28a953514f077b86e5e657a M

SNOW DEPTH SENSOR USH-9

USH-9 je ultrazvučni senzor za precizno, kontinuirano i beskontaktno snimanje visine snijega. Robustan dizajn, specijalna ultrazvučna glava kao i izuzetno niska potrošnja energije čine USH-9 veoma pogodnim sistemom za ekstremne vremenske uslove, pa tako i za alpske i visoke alpske terene.
PDF
11Ff9b4c887cc2e009006cc7fd3aeb4c M

SNOW SCALES SSG-2

Snježna vaga SSG-2 je mjerni uređaj, koji mjeri snježni vodni ekvivalent (SWE) snježnog omotača s visokom preciznošću i pouzdanošću. Instalacija je brza i laka. Činjenica da nije potreban antifriz čini sistem ekološki prihvatljivim.
PDF
Sommer SPA

SNOW PACK ANALYSER SPA-2

BILJEŽENJE SVIH VAŽNIH PARAMETARA SNJEGOVA. SPA-2 sistem automatski i kontinuirano bilježi sve važne parametre snježnog omotača i, između ostalog, omogućava predviđanje toka topljenja snijega.
PDF

Podaci i data loggeri

Prikljupljanje, analiza i prezentacija podataka
Image 26@2X

OTT netDL 500/1000

Svestrani OTT netDL 500 i 1000 data logeri razvijeni su posebno za upotrebu u hidrološkim i meteorološkim stanicama.
PDF
Image 19@2X (1)

ADCON series 6

ADCON SERIES 6 RTU je nova generacija daljinski upravljanih, ultra male snage datalogera za poljoprivredne, meteorološke i hidrološke aplikacije po konkurentnoj cijeni.
PDF
Csm Sutron Xlink 100 And 500 2 Dc2137c621

XLink 100 and XLink 500

Sutronova XLink familija proizvoda nudi ekonomičan uređaj za snimanje podataka sa omogućenom Wi-Fi mrežom i prijenosom podataka putem Iridium-a ili Cellular-a. Idealno za upotrebu sa više digitalnih i analognih senzora koji podržavaju osnovne ili napredne aplikacije za praćenje.
PDF