IBM Guardium & IBM QRadar & Qualys

Zaštita podataka u BH Telecomu

Kako smo pomogli najvećem telco operateru da započne Threat hunting?
Case study BH Telecom
Bh Telekom
Meteo stanice za ceste

Monitoring vremenskih uslova na cestama za JP Ceste F.BiH

Instalacijom meteoroloških stanica i softverom za prognozu sada je moguće napraviti 12-satnu predikciju za strateške lokacije na planinskim prevojima. Uskoro više informacija o ovom odličnom projektu.
IMG 2156 Copy