Kultura Kompanije

Politika kvaliteta ALEM Sistem d.o.o. Sarajevo je sastavni dio ukupne poslovne strategije kompanije i zasniva se na ideji da svaki zaposlenik kompanije teži stalnom usavršavanju kako bi postao najbolja moguća verzija sebe, a time unaprijedio kvalitetu poslovanja u svim njegovim segmentima.

 

VRIJEDNOSTI KOMPANIJE ZASNIVAJU SE NA SLJEDEĆIM PRINCIPIMA:

 

  • Ostavite iza sebe neuspješne akcije, a svaki novi dan iskoristite za inovacije i rad koji će zadovoljiti očekivanja naše kompanije i tržišta.
  • Slušajte svog klijenta, klijenti uvek znaju šta ih čini srećnim i šta im je potrebno, svojim stručnim znanjem nastojte da u najvećoj mjeri zadovoljite njihova očekivanja.
  • Održavajte najviši nivo integriteta, poboljšajte kvalitet uspostavljenih radnih procedura, a kada ste u nedoumici potražite savjet.
  • Naučite da postanete dobra poslovna osoba, ne samo uspješna, i pokažite liderstvo i odgovornost za ono što radite.
  • Uvijek govorite istinu, dobru ili lošu. Loše vijesti su šansa da se izbjegne rizik od štete ili šansa da se stvori nešto dobro.
  • Uvek pokušajte da sa svim našim partnerima stvorite „win/win“ saradnju.
  • Dužnost svakog zaposlenog  je da „čisti“ pod, nema zadatka koji je ispod vašeg položaja i reputacije.
  • Cilj svakog zaposlenog je da bude profesionalan u svom govoru, stilu i saradnji sa kolegama.
  • Vaša dužnost je da brinete o svom kolegi i da uvek dijelite znanje i informacije.
  • Pokušajte da se zabavite u svakom trenutku svog posla, inače niste na pravom mjestu.

 

Vrijednosti kompanije će biti podržane aktivnim održavanjem i kontinuiranim unapređenjem sistema upravljanja kvalitetom, koji je u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015.