Sigurnost nije cilj, to je putovanje.

Sa svakom novom etapom tog putovanja otkrivamo nove izazove. Kako biti spreman? Nažalost, ne postoji magična formula za uspjeh kako se odbraniti i ostati netaknut, ali postoje metode i procedure i postoji sigurnosni tim ALEM Sistema.

Našim klijentima nudimo sigurnosni konsalting koji uključuje kreiranje sigurnosnih procedura u skladu sa vodećim najboljim praksama i standardima, sigurnosnu procjenu kao prvi korak u analizi stanja i sigurnosnog statusa kompanije i penetracijsko testiranje kao posljednji korak verifikacije sigurnosti.

/media/2gvb4o2i/mask-group-4-2x.png
Istražite naša rješenja
/media/0zkcjutx/data-security-threats-1000x500-1-1000x500.jpg
Proizvodi
/media/k5mocqwe/jumpstory-download20200618-111109.jpg
Reference
IBM White UNNAMED White FORTINET White F5 White CHACK POINT White CARBON BLACK White CYNET White