Softver inžinjering

Security rješenja

Rješenja

Sigurnost baza podataka

IBM Security Guardium

Sigurnost baza podataka

Monitoring i sigurnost baza podataka uz mogućnost testiranja ranjivosti baza podataka.

Info

SIEM rješenje

IBM QRadar Security Intelligence Platform

SIEM rješenje

Analiza rizika i ranjivosti.

Info

Nova generacija rješenja za zaštitu mreže

IBM Security Network Protection (XGS)

Nova generacija rješenja za zaštitu mreže

Zaštita IT infrastrukture sa najnaprednijim i jedinstvenim alatima za kontrolu, vidljivost i zaštitu od prijetnji.

Info

Endpoint management rješenje

IBM Security BigFix

Endpoint management rješenje

Endpoint management rješenje za monitoring i sigurnost svih laptop i desktop uređaja.

Info

Monitoring i sigurnost mobilnih uređaja

IBM MaaS360 Mobile Device Management

Monitoring i sigurnost mobilnih uređaja

Rješenje za sigurnost i upravljanje mobilnim uređajima.

Info

Antivirus rješenja

Zaštita od virusa i zlonamjernih napada

Antivirus rješenja

Zaštita korporativnih podataka bez obzira na lokaciju uređaja na kojem se podaci nalaze.

Info

Cyber security

Fortinet

Cyber security

Sigurnost sadržaja i mreže na najvišem nivou, kao i siguran pristup uređaja koji pristupaju korporativnoj mreži i podacima.

 

 

Info