Reference

Softver inžinjering

ZiraatBank BH d.d.

IBM QRadar edukacija

 

Telemach grupacija

IBM Guardium

 

BH Gas d.o.o

IBM BigFix rješenje za upravljanje računarima

 

UniCredit bank d.d.

Implementacija rješenja za sigurnost i monitoring baza podataka IBM Guardium

 

BH Telecom d.d.

Ugovor o nabavci unapređenja sistema za odgovor na sigurnosne prijetnje - SIEM (IBM QRadar)

 

Delegacija EU

Police Data Management and Protection - Software solution for improvement of Electronic Data Exchange System

 

Questax Heidelberg GmbH, Njemačka, IBM Germany

IBM Guardium

 

Raiffeisen Bank d.d. BiH

IBM Maas360 mobile device management 

 

NLB Banka d.d. 

IBM QRadar isporuka i implementacija rješenja za SIEM

 

SBERBANK BH d.d. 

IBM QRadar isporuka i implementacija rješenja za SIEM

 

Ministarstvo sigurnosti, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela
Nabavka softvera  za upravljanje dokumentima 

 

BH Telecom d.d. Sarajevo                  
Nabavka Database Activity Monitoring  (DAM) rješenja

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 
IBM Guardium licenci za monitoring i zaštitu baza podataka u JP EP BiH d.d.

 

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o.         
Nabavka softvera za arhiviranje podataka

 

BH Telecom d.d. Sarajevo               
Proširenje sistema za monitoring IT infrastrukture

 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine    
Nabavka Help desc bundle licenci te implementacija softverskog rješenja za upravljanje service deskom pravosudnog informacionog sistema