Reference

Sistemi za monitoring

Agencija za vodno područje  sliva Jadranskog moraMostar 

Automatski hidrološki monitoring sistema na području sliva Jadranskog mora

 

Agencija za vodno područje  rijeke Save, Sarajevo  
Automatski hidrološki monitoring sistema na području rijeke Save u FBiH

 

Finnish Meteorological Institute

Supply of goods - Hydrological stations and sensorsto Bosnia and Herzegovina

 

UNDP

Supply and Delivery of Hydro Meteorological Equipment for the Vrbas River Basin

 

Strabag

Hidrološki monitoring za HE Vranduk

 

RMU Banovići  

Nabavka 8-kanalne automatske meteo stanice

 

Opština Modriča

Automatska hidrološka stanica

 

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne  Hercegovine

Nabavka senzora za mjerenje atmosferskog pritiska

 

Inter-Energo d.o.o. 

Hidrološke stanice za upravljanje MHE

 

Javna ustanova "Vode Srpske" Bijeljina

Ugovor o obnavljanju sistema hidroloških stanica na slivu rijeke Une

 

Federalnom ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Cloud-based Telemetric Canal Flow Monitoring System

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Nadogradnja sistema za automatsko prikupljanje i obradu hidrometeoroloških podataka na slivu rijeke Neretve

 

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Nabavka, ugradnja i uspostavljanje automatskih hidroloških stanica za HE Vranduk, HE Ustikolina, HE Kruševo i MHE na Neretvici


Agencija za vodno područje  rijeke Save, Sarajevo
Automatska hidrološka stanica sa LED displayom


JP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d.
Modernizacija mjerenja piezometara na HE Gorica


Adrija produkt d.o.o.
Hidrološki monitoring na minihidroelektranama MHE

 

Eskimo S2  
Hidrološki monitoring na minihidroelektranama MHE

 

ADRIJA PRODUKT d.o.o. 

Hidrološki monitoring na minihidroelektranama


Karadrvo d.o.o.                                
Hidrološki monitoring na minihidroelektranama


Rose Wood d.o.o.  
Hidrološki monitoring na minihidroelektranama

                         
Comprex d.o.o.                                 
Hidrološki monitoring na minihidroelektranama


Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Monitoring otpadnih voda sarajevskog odlagališta Smiljevići


Agencija za vodno područje  rijeke Save, Sarajevo 
Nabavka i isporuka Automatskog terenskog portabl uzorkivača za terenske uzorke vode


JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
Projektovanje, instaliranje i puštanje u rad hlornih stanica na HE Rama

 

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
Proširenje mreže hidroloških i meteoroloških stanica


JKP ''Komunalac'', Hadžići           
Sistem automatskog monitoringa kvaliteta podzemnih voda B-3, izvorište Hadžići


JP Hidroelektrane na Trebišnjici d.d.
Sistem za automatsko prikupljanje hidroloških podataka

 

 

Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad
Seizmički monitoring ''Hidroelektrane na Drini – Višegrad'' – Oprema za registraciju jakih zemljotresa


JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
Sanacija seizmološke stanice na brani HE Rama