O nama

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta ALEM Sistem d.o.o. Sarajevo je sastavni dio ukupne poslovne strategije kompanije i zasniva se na ideji da svaki zaposlenik kompanije teži stalnom usavršavanju kako bi postao najbolja moguća verzija sebe, a time unaprijedio kvalitetu poslovanja u svim njegovim segmentima.

 

Politika kvaliteta je utemeljena na sljedećim načelima:

 

  • Ostavite iza sebe neuspješne akcije, i iskoristite svaki novi dan za inovaciju i rad na poslovima koji će zadovoljiti očekivanja ALEM Sistema i tržišta.

 

  • Slušajte svog kupca, kupci uvijek znaju šta ih čini sretnim i šta im treba, a vi svojim profesionalnim znanjima trudite se da njihova očekivanja ispunite u potpunosti.

 

  • Održavajte najviši nivo integriteta u kompaniji, poboljšavajte kvalitet uspostavljenih radnih procesa, kada ste u sumnji pitajte za savjet.

 

  • Naućite da budete dobra poslovna osoba, a ne samo uspješna poslovna osoba i iskažite liderstvo i odgovornost za ono što radite.

 

  • Uvijek govorite istinu, i dobru i lošu. Loša vijest je prilika da se izbjegne rizik od štete, ili prilika da se napravi nešto dobro.

 

  • Pokušajte uvijek da ostvarite «win/win» saradnju sa svim našim partnerima.

 

  • Dužnost svih Alemovaca je da «ćiste» pod, nema posla koji je ispod vaše pozicije i ugleda.

 

  • Cilj svakog Alemovca je da se trudi da bude profesionalan u svom govoru, stilu i saradnji sa kolegama.

 

  • Vaša je dužnost da se brinete za svog kolegu/kolegicu i da djelite znanje i informacije.

 

  • U svakom trenutku pokušajte da se zabavite, u suprotnom niste na pravom mjestu.

  

Politika kvaliteta će se realizirati aktivnim održavanjem i kontinuiranim poboljšavanjem sistema upravljanja kvalitetom, koji je usklađen sa zahtjevima ISO 9001:2015 standarda