Meteorologija

Obrada i pohrana podataka

Data logeri i softveri

OTT netDL 500/1000

Data logeri

OTT netDL 500/1000

Data logeri za daljinski prenos podataka i dugoročni monitoring.

Brošura

Adcon A733

Radio data loger (telemetrija)

Adcon A733

Radio data loger sa solarnim napajanjem i daljinskim prenosom podataka.

 

 

 

Brošura

Adcon A753

Data loger

Adcon A753

Data loger koji je usklađen sa zahtjevima univerzalnih telemetrijskih stanica i usklađen sa WMO zahtjevima. Omogućava GSM i GPRS prenos podataka.

Brošura

OTT Hydras 3

Softver za obradu podataka

OTT Hydras 3

Aplikativni softver za obradu i upravljanje prikupljenim podacima.

 

Brošura

ADCON addVANTAGE Pro

Platforma za vizualizaciju, procesiranje i distribuciju podataka

ADCON addVANTAGE Pro

Univerzalno softversko rješenje za prikupljanje, pohranu, procesiranje i grafički prikaz podataka.

Brošura