Hidrologija

Sonde za mjerenje kvaliteta vode

Sonde

OTT Hydrolab HL4

Multiparametarska sonda

OTT Hydrolab HL4

Nova generacija multiparametarskih sondi za monitoring kvaliteta vode.

 

 

Brošura

OTT Hydrolab MS5/DS5/DS5X

Sonde za monitoring kvaliteta vode

OTT Hydrolab MS5/DS5/DS5X

Multiparametarske sonde za monitoring kvaliteta vode.

Brošura

OTT Quanta

Multiparametarska sonda za mjerenje kvaliteta vode

OTT Quanta

Mjerenje kvaliteta vode koje uključuje: temperaturu, rastvoreni kisik, provodljivost, pH, dubinu i mutnoću.

 

 

Brošura