Hidrologija

Senzori za mjerenje nivoa vode

Senzori

OTT RLS

Radarski senzor

OTT RLS

OTT RLS je bezkontaktni radarski senzor namijenjen za mjerenje nivoa površinskih voda.

Brošura

OTT PLS

Tlačna sonda

OTT PLS

Sonda za mjerenje nivoa i temperature površinskih i podzemnih voda.

Brošura

OTT CBS

Mjerenje na principu Bubble Pot-a

OTT CBS

Bezkontaktni senzor za kontinuirano mjerenje i monitoring nivoa vode na principu Bubble Pot-a.

 

 

Brošura

OTT ecoLog 1000

Senzor za mjerenje nivoa vode sa ugrađenim data logerom

OTT ecoLog 1000

Kompletan sistem za mjerenje nivoa i temperature vode. Senzor je prilagođen za monitoring površinskih i podzemnih voda.

 

 

Brošura

OTT ecoLog 800

Senzor za mjerenje nivoa vode i provodljivosti sa ugrađenim data logerom

OTT ecoLog 800

Samostalan sistem za mjerenje nivoa vode, temperature i provodljivosti površinskih i podzemnih voda. Ovaj sistem podrazumijeva i mogućnost daljinskog prijenosa podataka.

 

Brošura

OTT Orpheus Mini

Tlačna sonda sa data logerom za dugoročan monitoring podzemnih voda

OTT Orpheus Mini

Tlačna sonda sa keramičkom mjernom ćelijom koja osigurava dugoročnu tačnost mjernih parametara.

 

 

 

Brošura

STS DL.OCS/N/RS485

Sonda za mjerenje nivoa vode

STS DL.OCS/N/RS485

Multiparametarska sonda za mjerenje pritiska, temperature i provodljivosti vode sa ugrađenim data logerom.

Brošura