Hidrologija

Hidrologija

Voda čini preko 70% naše planete, ali kako se broj ljudi tokom godina povećava sve je manje pitke vode. Prema tome, monitoring hidroloških parametara sve je važniji za očuvanje normalnih uslova života. Kako je hidro potencijal jako važan za energetski sektor, važno je očuvati ravnotežu između ekologije i energije. Upravo ovdje ALEM Sistem vidi svoju ulogu u pružanju usluga državnom sektoru za očuvanje i monitoring hidroloških parametara, dok za energetski sektor pružamo usluge monitoringa parametara uticaja hidroelektrana na rijeke, jezera i mora.