Agrometeorologija

Bolesti biljnih kultura

Sistem za monitoring bolesti biljnih kultura, prati cjelokupan razvoj poljoprivrednih usjeva. Pomoću softverske i hardverske infrastrukture u mogućnosti smo da pratimo razvoj usjeva i da na osnovu meteoroloških podataka predvidimo opasnost od moguće pojave biljnih bolesti koje napadaju poljoprivredno dobro.

 

Kombinujući agronomska znanja i tačne aktuelne meteorološke podatke moguće je predvidjeti nastanak biljnih bolesti. Pravovremenom reakcijom smanjuju se štete nastale razvojem i širenjem biljnih bolesti. Pored toga, optimizacija tretiranja biljaka hemijskim sredstvima rezultira kvalitetnijim i zdravijim proizvodom.

Optimizirana količina i učestalost tretiranja poljoprivrednih kultura hemijskim sredstvima ima pozitivne finansijske učinke na poljoprivredne uzgajivače.

 

Važno je naglasiti da manji intenzitet upotrebe hemijskih sredstava u uzgoju poljoprivrednih kultura ima pozitivan uticaj na okoliš, od smanjenja negativnog učinka na floru i faunu do manjeg zagađenja vode i tla.